Termeni și condiții

Cea mai recentă actualizare: 10.02.2021

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori (clienților -  consumatorilor, fie ei persoane fizice sau juridice) termenii și condițiile de utilizare a site-ului și conținutul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) - în calitate de profesionist.

Drepturile consumatorilor și cumpărătorilor ce accesează site-ul www.chilipirul-zilei.ro sunt asigurate prin respectarea prevederilor impuse prin Ordonanța de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și nu sunt afectate prin acești Termeni și Condiții.

Site-ul Chilipirul Zilei (www.chilipirul-zilei.ro) este operat de societatea EUROARLL SALES SRL (Administratorul/Vânzătorul), având calitatea de profesionist în temeiul OUG NR. 34/2014 - privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cu sediul în sat Mădei nr. 219, comuna Borca, județul Neamț, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J27/370/2018, CUI 39198427, tel. 0757.239.805 sau 0746.529.883, având program de lucru Luni-Vineri în intervalul orar 9:00-17:00, e-mail: office@chilipirul-zilei.ro (În continuare „Chilipirul Zilei” sau „Administrator”). Utilizarea site-ului (încluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțați în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Prin exprimarea acordului cu aceasta versiune a condițiilor comerciale de către client, condițiile comerciale anterioare își pierd valabilitatea iar noua versiune devine componentă inseparabilă a utilizării prezentului site și încheierea unui contract la distanță.

În cazul în care Utilizatorul sau Cumpărătorul nu este de acord și/sau nu acceptă prezentul document privind termenii și condițiile, va trimite un e-mail pe adresa office@chilipirul-zilei.ro cu precizarea motivului și/sau solicitarea de realizare a modificărilor.

Utilizatorul/Clientul are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul exprimat, înțelegând să renunțe la: accesul la serviciu oferit prin intermediul site-ului. În acest sens, Utilizatorul/Clientul va trimite un e-mail la adresa office@chilipirul-zilei.ro

Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și de a modifica, în mod periodic, Termenii și Condițiile site-ului pentru a reflecta modificările modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice alte modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la momentul afișării pe site, iar în cazul unei astfel de modificări, pe site va fi afișată versiunea modificată a Documentului, sens în care vă recomandăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

I. Termeni și Definiții

Vânzător – Chilipirul Zilei, persoană juridică autorizată, care, în cadrul activității sale, comercializează produse în condițiile unui contract încheiat cu cumpărătorul

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau orice persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă. Devenind Cumpărător, persoana declară că întrunește condițiile susmenționate.

Client – orice persoană fizică care are vârsta de peste 18 ani sau persoană juridică înregistrată pe site care are acces la conținutul site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Chilipirul Zilei. Devenind Client, persoana declară că întrunește condițiile susmenționate.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică înregistrată pe site, care, odată cu finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și condiții. Devenind Utilizator, persoana declară că întrunește condițiile susmenționate.

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații

Site – magazinul online găzduit la adresa www.chilipirul-zilei.ro

Conținutul site-ului – reprezintă: - toate informațiile de pe site care pot fi vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; - toate informațiile legate de produsele și tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă; - date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia

Cont – secțiune din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului  transmiterea de comenzi și care conține informații despre acesta și istoricul cumpărăturilor efectuate pe site. Este obligația Utilizatorului de a asigura corectitudinea informațiilor introduse în momentul creării contului și mai apoi completarea și actualizarea acestora.

Produse favorite – secțiune din Cont care permite Utilizatorului/Cumpărătorului să își creeze o Listă de produse favorite pe care le va putea urmării în vederea unei eventuale achiziții

Coșul meu – secțiunea din Cont care permite Utilizatorului/Cumpărătorului să adauge produsele pe care dorește să le achiziționeze la momentul la momentul adăugării sau la un moment ulterior

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa produse de pe site.

Produs – bun material mobil a cărui destinație finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă

Specificații – descrierea caracteristicilor produsului

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui produs de către Chilipirul Zilei Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare

Campanie – acțiune de expunere, în scop comercial, un număr finit de produse, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător

Contract la distanță – definește contractul încheiat între vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a celor două părți

Recenzie – evaluare scrisă de către cumpărătorul unui produs, evaluare realizată pe baza experienței personale a cumpărătorului de a face comentarii calitative și de a spune dacă produsele respectă sau nu specificațiile menționate de către producător

Comunicări/Mesaje Comerciale – orice tip de mesaj trimis (spre exemplu: SMS,  telefonic, e-mail, etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea „Coșul meu” sau secțiunea „Produse Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie

Newsletter – Mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Chilipirul Zilei într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Chilipirul Zilei cu referire la informațiile conținute de acesta

Date cu caracter personal – orice informații privind persoana fizică identificată sau identificabilă. Reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliul, adresa de mail, CNP, numărul de telefon, coduri de identificare, date de localizare, etc. (această enumerare are caracter exemplificativ)

Operator de date cu caracter personal – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Consimțământ – orice manifestare de voință, a persoanei vizate, liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate).


II. Politica de vânzare online

Orice Utilizator/Cumpărător are acces pe site-ul www.chilipirul-zilei.ro în vederea efectuării unei comenzi.

Prin utilizarea Site-ului, Utilizatorul/Cumpărătorul este singur responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. Răspunderea pentru orice daune, fie ele, materiale, intelectuale, electronice sau de orice natură produse site-ului sau oricărui terț cu care Chilipirul Zilei a încheiat contracte, revine Utilizatorului/Cumpărătorului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

Chilipirul Zilei își rezervă dreptul, pentru motive justificative, de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului/Clientului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele modalități de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului/Clientului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Chilipirul Zilei. În oricare dintre aceste situații, Utilizatorul/Consumatorul poate contacta departamentul de Relații cu Clienții al Chilipirul Zilei pentru a fi informat despre motivul sau motivele care au dus la aplicarea măsurii.

Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea „contacte” din Site.

Chilipirul-Zilei are dreptul să publice pe site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

În cazul plăților online, Vânzătorul nu este și nici nu poate fi făcut responsabil pentru niciun cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar fără a se limita la: comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Prin urmare, responsabilitatea pentru asemenea acțiuni o poartă exclusiv Cumpărătorul.

Toate informațiile, utilizate pentru descrierea unui produs, disponibile pe site (descrieri, imagini, prezentări multimedia, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.


III. Documente contractuale

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau prin e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea comenzii, are rol de informare și nu reprezintă în niciun caz acceptarea Comenzii.

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea produselor din comandă. Dacă modificarea cantității se impune, Cumpărătorul va fi notificat despre motiv la adresa de e-mail și/sau la numărul de telefon puse la dispoziție Vânzătorului în momentul efectuării comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

Informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru produsele achiziționate. Toate informațiile, utilizate pentru descrierea unui produs, disponibile pe site (descrieri, imagini, prezentări multimedia, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.


IV. Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Conform art.6 alin.1 din OUG nr. 34/2014, Consumatorii pot regăsi pe site, în secțiuni distincte, informații în mod clar și inteligibil, cu privire la: informații utile, modalități de plată, livrare și executare, asistența consumatorului și modalitatea de înregistrare și accesare a contului consumatorului/clientului.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

Societatea EUROARLL SALES SRL deține copyright-ul asupra textelor și elementelor grafice. Vizitatorii trimite sesizări la adresa de e-mail office@chilipirul-zilei.ro dacă au observat pe site texte și/sau imagini al căror drept de autor este deținut de ei sau de altcineva.

Administratorul site-ului Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Clienții/Utilizatorii/Cumpărătorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Furnizarea serviciilor și/sau a produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Optând pentru înregistrare, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul se obligă să furnizeze corect numele și prenumele, adresa și alte informații necesare în vederea operării comenzilor plasate.

Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate.

În cazul În care Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul nu este de acord și/sau nu acceptă prezentul Document privind termeni și condiții va trimite un e-mail pe adresa office@chilipirul-zilei.ro cu precizarea motivelor și/sau solicitărilor de realizare a modificărilor intervenite.

În situația în care Consumatorul/Utilizatorul/Cumpărătorul nu dorește să mai primească din partea Chilipirul Zilei newslettere/alerte și/sau comunicări efectuate în scop de marketing și publicitate/promoțional prin intermediul oricărui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc.) poate efectua solicitarea de DEZABONARE disponibilă în cuprinsul oricărei comunicări via e-mail sau prin trimiterea unei solicitări scrise pe adresa office@chilipirul-zilei.ro.

Consumatorul, în conformitate cu dispozițiile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și normele privind protecția datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita RECTIFICAREA datelor cu caracter personal inexact, completarea acestora sau ȘTERGEREA datelor sale personale prelucrate în scopul executării contractului la care consumatorul este parte,  de către compania ce administrează site-ul în baza contractului agreat de părți, iar în acest sens poate trimite solicitarea scrisă pe adresa office@chilipirul-zilei.ro.

Pentru mai multe informații despre modul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați secțiunea dedicată de pe site care este parte din prezentul Document.

Consumatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, exprimându-și ACCEPTUL pentru documentul privind termeni și condiții sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.


V. Comunicări comerciale

Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica în oricând opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicări comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

 • Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător
 • Prin contactarea Vânzătorului

Vă aducem la cunoștință că pentru optimizarea ofertei și a experienței de cumpărare, datele furnizate de Utilizator/Cumpărător/Client vor fi folosite pentru efectuarea cercetărilor de piață și a sondajelor de opinie. Rezultatele acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare. Răspunsurile Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi asociate cu identitatea acestuia și nici nu vor fi trimise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți refuza utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și de sondaj de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mail sau prin contactarea Chilipirul Zilei.

 

VI. Vânzare pe site-ul www.chilipirul-zilei.ro

Prin lansarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) prin care Administratorul site-ului își derulează operațiunile pe site.

Administratorul va informa Cumpărătorul, prin mesaje distincte, înregistrarea comenzii, prelucrarea comenzii și respectiv expedierea comenzii. În cazul înregistrării unei comenzi online de către Profesionist, prin preluare telefonică, discuțiile telefonice sau prin alte mijloace de comunicare NU constituie o validare și confirmare fermă ale comenzii și, în consecință, NU semnifică încheierea contractului la distanță.

Comanda se consideră validă, și prin urmare contractul se consideră încheiat, numai după confirmarea de către Administrator, în urma verificărilor efectuate cu privire la disponibilitatea stocului, la preț precum și la caracteristicile produselor solicitate de Cumpărător. Toate aceste verificări se efectuează în momentul în care statusul comenzii este “comandă în procesare”. După efectuarea acestor verificări, administratorul poate schimba statusul comenzii în “ comandă expediată” sau “comanda anulată”. Pentru a înlătura orice neînțelegeri, contractul la distanță se consideră încheiat doar în momentul în care comanda își schimbă statusul în „comandă expediată”. Aceste schimbări cât și motivarea lor, în cazul anulării comenzii, vor fi comunicate direct Cumpărătorului prin e-mail/ mesaj text și prin apelarea acestuia pe numărul indicat în comanda.

Administratorul va comunica Consumatorului termenul estimat de finalizare a livrării. Administratorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul nu este/nu mai este disponibil, nu îndeplinește caracteristicile enunțate la descrierea produsului, va informa Cumpărătorul despre aceasta, urmând ca sumele de bani achitate de către Cumpărător pentru produsul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 14 de zile calendaristice, dacă plata a fost efectuata la momentul plasării comenzii.

 

VII. Comandă

Comanda unui produs se realizează de către Consumator/Utilizator/Cumpărător prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături, urmată de finalizarea Comenzii prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a produsului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

-  neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Chilipirul Zilei, în cazul plații online;

- datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

Consumatorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un produs în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Pentru mai multe detalii despre dreptul de retragere al consumatorul din contract, consultați secțiunea dedicată de pe site care face parte din prezentul Document.


VIII. Facturare – Plată

Prețurile produselor afișate pe site includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate la fiecare comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsul livrat. Cumpărătorul are obligația de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține produsele vândute, prin adăugarea facturii în coletul produsului.

Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a-și actualiza datele din Contul de utilizator.

Cumpărătorul are posibilitatea de a alege între mai multe modalități de plată: transfer bancar (ordin de plată), plata online prin EuPlătesc.ro , plata în sistem ramburs și ridicare din magazin. Pentru mai multe informații despre metodele de plată disponibile accesați secțiunea dedicată.

În cazul în care Cumpărătorul nu ridică un colet, comenzile ulterioare se vor face doar cu plata în avans.


IX. Transferul proprietății bunurilor

Proprietatea asupra produsului/produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății de către Cumpărător, în locația indicată în Comandă. Prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală, în cazul livrărilor efectuate personal de vânzător.


X. Disponibilitatea serviciului

Administratorul Chilipirul Zilei (www.chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului Chilipirul Zilei (www.chilipirul-zilei.ro) în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. Prețurile produselor afișate se aplică în limita stocului disponibil.

Disponibilitatea afisata este aproximativa si se bazeaza pe stocurile scriptice din ziua precedenta.
Disponibilitatea reala a produselor si termenele de livrare va vor fi comunicate telefonic de catre operatorii Chilipirul Zilei la confirmarea comenzii.

Chilipirul Zilei (www.chilipirul-zilei.ro) poate anula Comanda efectuată de către Consumator, în urma unei notificări prealabile adresate Consumatorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată  pretinde celeilalte, daune-interese. Livrările se efectuează în limita stocului disponibil.

In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost incluse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta, daca livrarea nu s-a efectuat inca.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email office@chilipirul-zilei.ro

 

XI. Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre Consumator și Chilipirul Zilei (www.chilipirul-zilei.ro) sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniști și Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Consumatorul are dreptul în temeiul art.9 din OUG 34/2014, să notifice în scris administratorului site-ului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 de zile de la data solicitării returului, sub beneficiul recepției cantitative si calitative a returului, conform prezentei politici, prin aceeași metodă de plată. 

Administratorul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

Atenție: fotografiile sunt realizate în studiouri profesionale, motiv pentru care, în funcție de dispozitivul de pe care vă uitați pe site, nuanțele și texturile produselor pot părea ușor diferite. De asemenea, fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.


XII. Garanție legală

Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri și de Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. Administratorul site-ului asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere că produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, documentația de execuție a fabricantului și standardelor românești.

Pentru persoane fizice termenul de garanție este de 2 (doi) ani pentru produsele noi calculat de la livrarea produsului. Perioada de garanție se prelungește cu perioada în care produsul a stat în reparație. Componenta înlocuită nu prelungește perioada de garanție.

În cazul produselor pentru care producătorul oferă o garanție mai mică decât termenul de garanție legal, perioada de garanție se va reduce la termenul oferit de producător.

Pentru persoane juridice, termenul de garanție este de 6 luni pentru produsele noi, calculat de la livrarea produsului. Garanția NU se aplică produselor achiziționate în scopuri profesionale care implică un uz intensiv (de exemplu, dar fără a se limita la, uzul în restaurante, baruri, terase, piscine, săli de sport, etc.) sau în scopul revânzării acestora către populație. În acest caz, Vânzătorul nu mai este răspunzător față de neconformitățile apărute la produsele în cauză.

Pentru mai multe informații în legătură cu garanția legală, consultați secțiunea dedicată de pe site, care face parte din prezentul document.


XIII. Diminuarea valorii produsului returnat

Cumpărătorul răspunde pentru diminuarea valorii produsului care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcțiilor produsului. Pentru a stabili natura, calitățile și funcțiile produsului, cumpărătorul trebuie să îl manipuleze și să îl inspecteze în aceeași manieră în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic.

În situația în care Cumpărătorul își exercită dreptul de a se retrage din contract după ce a utilizat produsul/produsele într-o măsură care depășește limitele necesare determinării naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul estre responsabil pentru orice diminuare a valorii produsului/produselor. Accesoriile ( cabluri, manual de utilizare, CD, etc.) aflate în cutia produsului și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din produs.

Orice diminuare a valorii produsului/produselor rezultată din manipularea necorespunzătoare este în responsabilitatea Cumpărătorului și va atrage reținerea unei sume de bani ce reprezintă diminuarea valorii produsului în proporție de 5%-50% din valoarea inițială a produsului. Această sumă va fi comunicată Cumpărătorului la momentul recepției produsului returnat.

Criteriile de evaluare a gradului de deteriorare a produsului sunt:

 • Lipsa accesoriilor din colet (șuruburi, îmbinări, cabluri, etc.)
 • Deteriorarea componentelor produsului:

        - Suprafețe zgâriate/ciobite/găurite

        - Componente rupte

 • Aducerea produsului în starea care face imposibilă utilizarea.

XIV. Scrierea de recenzii, comentarii, întrebări și răspunsuri

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii pot să scrie recenzii, comentarii, să pună întrebări sau chiar să ofere răspunsuri în secțiunea dedicată. Informațiile transmise pot fi pozitive sau negative și vor face referire la caracteristicile și modul de utilizare al unui produs.

Odată cu înregistrarea unei recenzii/unui comentariu/unei întrebări/unui răspuns pe Site, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își dă acordul pentru ca Vânzătorul să dețină o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial care dă dreptul Vânzătorului de a utiliza, adapta, modifica, reproduce, publica, traduce, distribui și afișa recenzia/comentariul/întrebarea/răspunsul.

Vă aducem la cunoștință că, în calitate de Utilizator/Cumpărător/Client, în momentul publicării unei recenzii/unui comentariu/unei întrebări/unui răspuns în secțiunea dedicată, vă angajați să respectați o serie de reguli:

 • Să folosiți un limbaj adecvat mediului
 • Să faceți referire la caracteristicile și/sau modul de utilizare al unui produs anume și să vă asigurați că informațiile pe care le introduceți sunt corecte, reale, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel și drepturile altor părți, drepturi de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate
 • Să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (cum ar fi: detalii de contact, numere de telefon, adresa de livrare sau de domiciliu, adresa de e-mail, numele și prenumele, etc.) sau orice alte informații care pot determina dezvăluirea unor asemenea date personale.
 • să folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site, fără a face referire la alte firme ce promovează vânzarea si cumpărarea de produse
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul;
 • să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site
 • să folosească doar limba romana. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate romanești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Recenzii la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

–    fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se ca fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

–    fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;

–    fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

–    fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

Când o Recenzie/Comentariu/Întrebare/Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut fa vi examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condiții de pe Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Recenzii/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri în secțiunea dedicată.

Magazinul nostru respectă standardele TRUSTED.ro și deține Marca de Încredere.

XV. Confidențialitate

Chilipirul Zilei se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care clienții/cumpărătorii/utilizatorii le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va face doar în condițiile menționate în prezentele prevederi și fără a încălca normele legale în vigoare.

Vă aducem la cunoștință că prin transmiterea de informații prin intermediul site-ului, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, de a afișa, reproduce, modifica, transmite și distribui aceste informații. Vânzătorul poate utiliza, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, tehnici sau know-how-uri pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului cu titlu de sugestii, comentarii sau alte tipuri de interacțiuni. Chilipirul Zilei nu are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor trimise dacă legislația specifică în vigoare nu prevede o obligație în acest sens.

Cumpărătorul/Clientul nu are dreptul să facă, cu privire la o Comandă/Contract, nicio declarație publică, promovare, comunicare de presă sau orice tip de dezvăluire către terțe părți, fără consimțământul scris al Vânzătorului.


XVI. Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.


XVII. Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro), Consumatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între Consumatori și Administratorii Chilipirul Zilei (www.chilipirul-zilei.ro) sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Chilipirul Zilei (www.chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu Consumatori/Cumpărători ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios etc.) sau au în istoricul comenzilor, livrări refuzate.


XVIII. Forță majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare, eveniment ce va fi notificat de partea care-l invocă, în termen de maxim 5 zile de la data apariției.


XIX. Răspundere

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (parolă și user) și pentru gestionarea accesului la aceste informații, și respectiv, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil și de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Vânzătorul nu răspunde pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau orice altă terță persoană le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.