Termeni și condiții

Termeni și condiții

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori (clientilor -  consumatorii, fie ei persoane fizice sau juridice) termenii și condițiile de utilizare a site-ului si continutul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) - in calitate de profesionist.

Drepturile consumatorilor ce acceseaza site-ul “chilipirul-zilei.ro sunt asigurate prin respectarea prevederilor impuse prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Ordonanta publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427 din 11.06.2014 si nu sunt afectate prin acesti Termeni si Conditii.

Site-ul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) este operat de societatea EUROARLL SALES SRL (Administratorul/Vanzatorul), avand calitatea de profesionist in temeiul OG 34/2014 - privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, cu sediul în sat Mădei 219, comuna Borca, Neamț, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J27/370/2018, CUI 39198427, tel. 0757.239.805 sau 0746.529.883 de Luni-Vineri in intervalul orar 9:00-17:00, e-mail: office@chilipirul-zilei.ro Utilizarea site-ului (încluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțati în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Prin exprimarea acordului cu aceasta versiune a condiţiilor comerciale de către consumator, condiţiile comerciale anterioare îşi pierd valabilitatea iar noua versiune devine componentă inseparabilă a utilizarii prezentului site si incheierea unui contract la distanta.

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Conform art.6 alin.1 din OG 34/2014, Consumatorii pot regasi pe site, in sectiuni distincte, informatii in mod clar si inteligibil, cu privire la: informatii utile, modalitati de plata, livrare si executare, asistenta consumatorului si modalitatea de inregistrare si accesare cont consummator (client).

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

Societatea EUROARLL SALES SRL deține copyright-ul asupra textelor și elementelor grafice. Vizitatorii pot sesiza la adresa de e-mail office@chilipirul-zilei.ro dacă au observat pe site texte și/sau imagini al căror drept de autor este deținut de ei sau de altcineva.

Administratorul site-ului Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care il utilizează, denumite în continuare "Consumatori". Consumatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Furnizarea serviciilor si/sau a produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Optand pentru inregistrare, Consumatorul se obliga sa furnizeze corect numele si prenumele, adresa si alte informatii necesare in vederea operarii comenzilor plasate.

Consumatorul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si conditiile care pot fi actualizate, modificate si completate.

In cazul in care Consumatorul nu este de acord si/sau nu accepta prezentul Document privind termeni si conditii va trimite un e-mail pe adresa office@chilipirul-zilei.ro cu precizarea motivelor si/sau solicitarilor de realizare a modificarilor intervenite.

In situatia in care Consumatorul nu doreste a mai primi din partea Profesionistului newslettere/alerte si/sau comunicari efectuate in scop de marketing si publicitate/promotional prin intermediul oricarui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc) poate efectua solicitarea de DEZABONARE disponibila in cuprinsul oricarei comunicari via e-mail sau prin trimiterea unei solicitari scrise pe adresa office@chilipirul-zilei.ro.

Consumatorul, in conformitate cu dispozitiile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) si normele privind protectia datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita RECTIFICAREA datelor cu caracter personal inexact, completarea acestora sau STERGEREA datelor sale personale prelucrate in scopul executarii contractului la care consumatorul este parte,  de catre compania ce administreaza site-ul in baza contractului agreat de parti, iar in acest sens poate formula solicitarea scrisa pe adresa office@chilipirul-zilei.ro si catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal: , conform art. 16 si 17 din Regulamentul 679/2016.

Consumatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta documentul, exprimandu-si ACCEPTUL pentru documentul privind termeni si conditii sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.

 Acest Site este adresat doar Consumatorilor persoane fizice care au cel putin 18 ani cat si reprezentantilor perosanelor juridice, care au parcurs etapele inregistrarii corespunzatoare si care nu au fost suspendati sau inlaturati de catre administratorul site-ului, indiferent de motivul suspendarii sau al inlaturarii. Devenind Consumator inregistrat, persoana declara faptul ca intruneste conditiile susmentionate.

Vânzare pe site-ul www.chilipirul-zilei.ro

Prin lansarea unei comenzi pe site, Consumatorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) prin care Administratorul site-ului își derulează operațiunile pe site.

Administratorul va informa Consumatorul, prin mesaje distincte, înregistrarea (preluarea) comenzii, respectiv confirmarea comenzii. În cazul inregistrarii unei comenzi online de către Profesionist, prin preluare telefonica, discuțiile telefonice sau prin alte mijloace de comunicare NU constituie o validare și confirmare ferma ale comenzii și, în consecință, NU semnifică încheierea contractului la distanță.

Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Administrator in urma verificarilor efectuate cu privire la disponibilitatea stocului, la preț precum și la caracteristicile produselor respectiv a serviciilor solicitate de Utilizator, toate aceste verificari facandu-se in momentul in care statusul comenzii este “comanda in procesare”. Dupa efectuarea acestor verificari, administratorul poate schimba statusul comenzii in “ comanda expediata” sau “comanda anulata”. Aceste schimbari cat si motivarea lor, in cazul anularii comenzii, vor fi comunicate direct Consumatorului prin e-mail/ mesaj text si prin apelarea acestuia pe numarul indicat in comanda.

Administratorul va comunica Consumatorului termenul estimat de finalizare a livrării. Administratorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, nu indeplineste caracteristicile enuntate la descrierea produsului, va informa Consumatorul despre aceasta, urmând ca sumele de bani achitate de către Consumator pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 14 de zile calendaristice, daca plata a fost efectuata la momentul plasarii comenzii.

În cazul în care Administratorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, a amânării de către Utilizator a termenului de livrare stabilit, Profesionistul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.

Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre Consumator și Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 34/2014, privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti si Legea 449/2003 republicata privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

Consumatorul are dreptul in temeiul art.9 din OG 34/2014, să notifice în scris administratorului site-ului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 de zile de la data solicitării returului, sub beneficiul receptiei cantitative si calitative a returului, conform prezentei politici, prin aceeași metodă de plată.

Administratorul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate astfel cum este prevazut in Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, Administratorul site-ului, asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere că produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, documentația de execuție a fabricantului și standardelor românești.

Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim sa asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro), Consumatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice disputa de orice fel care ar putea sa apară între Consumatori și administratorii Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu Consumatori ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios etc.) sau au în istoricul comenzilor, livrări refuzate.

Forță majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare, eveniment ce va fi notificat de partea care-l invoca, in termen de mazim 5 zile de la data aparitiei

Disponibilitatea serviciului

Administratorul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. Prețurile produselor afișate se aplică în limita stocului disponibil.

Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) poate anula Comanda efectuată de către Consumator, în urma unei notificări prealabile adresate Consumatorului, făra nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată  pretinde celeilalte,daune-interese. Livrarile se efectueaza în limita stocului disponibil.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email office@chilipirul-zilei.ro