Termeni și condiții

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori (clienților, fie ei persoane fizice sau juridice) termenii și condițiile de utilizare a site-ului și conținutul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro).

Drepturile utilizatorilor sunt prevăzute în Legea nr. 449/2003 (varianta republicata in 06.05.2008), privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.347 din 06.05.2008, în special in art. 9-14 si nu sunt afectate prin acesti Termeni si Conditii.

Site-ul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) este operat de societatea EUROARLL SALES SRL (Administratorul/Vanzatorul), cu sediul în sat Mădei 219, comuna Borca, Neamț, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J27/370/2018, CUI 39198427. Utilizarea site-ului (încluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțati în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Prin exprimarea acordului cu aceasta versiune a condiţiilor comerciale de către utilizator, condiţiile comerciale anterioare îşi pierd valabilitatea iar noua versiune devine componentă inseparabilă a utilizarii prezentului site si incheierea unui contract la distanta.


Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titulărilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

Societatea EUROARLL SALES SRL deține copyright-ul asupra textelor și elementelor grafice. Vizitatorii pot sesiza la adresa de e-mail office@chilipirul-zilei.ro dacă au observat pe site texte și/sau imagini al căror drept de autor este deținut de ei sau de altcineva.

Administratorul site-ului Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care il utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Furnizarea serviciilor si/sau a produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Optand pentru inregistrare, Utilizatorul se obliga sa furnizeze corect numele, adresa si alte informatii necesare in vederea operarii comenzilor plasate.

Utilizatorul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si conditiile care pot fi actualizate, modificate si completate.

In cazul in care Utilizatorul nu este de acord si/sau nu accepta prezentul Document privind termeni si conditii va trimite un e-mail pe adresa office@chilipirul-zilei.ro cu precizarea motivelor si/sau solicitarilor de realizare a modificarilor intervenite.

In situatia in care Utilizatorul nu doreste a mai primi din partea companiei newslettere/alerte si/sau comunicari efectuate in scop de marketing si publicitate/promotional prin intermediul oricarui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc) poate efectua solicitarea de DEZABONARE disponibila in cuprinsul oricarei comunicari via e-mail sau prin trimiterea unei solicitari scrise pe adresa si catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal office@chilipirul-zilei.ro

Utilizatorul, in conformitate cu dispozitiile si normele privind protectia datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita STERGEREA datelor sale personale prelucrate in scop comercial de catre compania ce administreaza site-ul in baza contractului agreat de parti, iar in acest sens poate formula solicitarea scrisa pe adresa si catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal office@chilipirul-zilei.ro.

Utilizatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta documentul, exprimandu-si ACCEPTUL pentru documentul privind termeni si conditii sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.

 Acest Site este adresat doar Utilizatorilor persoane fizice care au cel putin 18 ani, care au parcurs etapele inregistrarii corespunzatoare si care nu au fost suspendati sau inlaturati de catre administratorul site-ului, indiferent de motivul suspendarii sau al inlaturarii. Devenind Utilizator inregistrat, persoana declara faptul ca intruneste conditiile susmentionate.


Vânzare pe site-ul www.chilipirul-zilei.ro

Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) prin care Administratorul site-ului își derulează operațiunile pe site.

Administratorul va informa Utilizatorul, prin mesaje distincte, înregistrarea (preluarea) comenzii, respectiv confirmarea comenzii. În cazul inregistrarii unei comenzi online de către Vânzător, prin preluare telefonica, discuțiile telefonice sau prin alte mijloace de comunicare NU constituie o validare și confirmare ferma ale comenzii și, în consecință, NU semnifică încheierea contractului la distanță.

Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Administrator in urma verificarilor efectuate cu privire la disponibilitatea stocului, la preț precum și la caracteristicile produselor respectiv a serviciilor solicitate de Utilizator, toate aceste verificari facandu-se in momentul in care statusul comenzii este “comanda in procesare”. Dupa efectuarea acestor verificari, administratorul poate schimba statusul comenzii in “ comanda expediata” sau “comanda anulata”. Aceste schimbari cat si motivarea lor, in cazul anularii comenzii, vor fi comunicate direct Utilizatorului prin e-mail/ mesaj text si prin apelarea acestuia pe numarul indicat in comanda.

Administratorul va comunica Utilizatorului termenul estimat de finalizare a livrării. Administratorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, nu indeplineste caracteristicile enuntate la descrierea produsului, va informa Utilizatoru despre aceasta, urmând ca sumele de bani achitate de către Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 30 de zile calendaristice, daca plata a fost efectuata la momentul plasarii comenzii.

În cazul în care Administratorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, a amânării de către Utilizator a termenului de livrare stabilit, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.


Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 34/2014, privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti si Legea 449/2003 republicata privind vanzarea produselor si garantiile associate acestora.

Utilizatorul are dreptul să notifice în scris administratorului site-ului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 de zile de la data solicitării returului, sub beneficiul receptiei cantitative si calitative a returului, conform prezentei politici, prin aceeași metodă de plată.

Administratorul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate, Administratorul site-ului, asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere că produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, documentația de execuție a fabricantului și standardelor românești.


Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim sp asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.


Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro), utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice disputp de orice fel care ar putea sp apară între utilizatori și administratorii Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios etc.) sau au în istoricul comenzilor, livrări refuzate.


Forță majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.


Disponibilitatea serviciului

Administratorul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. Prețurile produselor afișate se aplică în limita stocului disponibil.

Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, făra nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. Livrarile se efectueaza în limita stocului disponibil.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email office@chilipirul-zilei.ro.