Confidentialitate

Datele solicitate

Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR - General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Site-ul Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) este operat de societatea EUROARLL SALES SRL, cu sediul în Neamț, Sat Mădei 219, Comuna Borca, capital social: 200 RON, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J27/370/2018.

Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoana vizată) ni le transmiteți.

De ce avem nevoie de date

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea furniza Serviciile, cu următoarele scopuri:

  • Pentru prelucrarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor dorite;
  • Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizăm;
  • Pentru a vă oferi acces la funcționalitățile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
  • Pentru administrarea site-ului
  • Pentru analiza și îmbunătățirea site-ului, a ofertei comerciale și a publicității pe care o desfășurăm;
  • Pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promoții;
  • Pentru a vă transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc);
  • Pentru a vă transmite oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro), în cazul în care v-ați exprimat acordul în acest sens.

Ce vom face cu datele

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societății. Găzduirea și stocarea datelor dvs. au loc pe teritoriul României.

Putem furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care ne aflăm în relații de parteneriat (FanCourier, Euplatesc.ro, Mailchimp.com, BRDFinance), dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în acest document. Informațiile solicitate în cazul plăților online intră sub incidența condițiilor de utilizare a procesatorilor de plăți, iar Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) nu va solicita și nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastră.

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci cănd considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea.

Cât timp păstrăm datele

Vom stoca informațiile dvs. (adresa IP, e-mail, nume și prenume, adresa) atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitări trimise către Chilipirul Zilei (chilipirul-zilei.ro) prin email la adresa webmaster@example.com  sau utilizând opțiunile disponibile în contul de utilizator de pe site, ne puteți solicita anularea contului de utilizator și ștergerea sau anonimizarea datelor.

Orice date cu caracter personal pe care le deținem în scop de marketing le vom păstra până în momentul în care ne anunțați că nu mai doriți să primiț aceste informări.

Care sunt drepturile dvs.

Regulamentul european a statuat că persoanele fizice (clientii/membrii Chilipirul zilei) beneficiaza de 9 (nouă) drepturi astfel:
a) dreptul la informare (operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);
b) dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de email folosită);
c) dreptul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzută în site); orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
d) dreptul de opoziţie (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei
prelucrări automate;
f) dreptul de retragere a consimțământului;
g) dreptul de a se adresa justiţiei;
h) dreptul la portabilitatea datelor
i) dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale.

În cazul în care considerați că unul sau mai multe drepturi v-au fost încălcate ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@chilipirul-zilei.ro. Vă asigurăm că vom depune eforturile necesare pentru a răspunde prompt solicitărilor dvs. și pentru a vă furniza detaliile de care aveți nevoie!

În cazul în care considerați că orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea să solicitați consultarea, rectificarea sau ștergerea acestor informații. Ne puteți contacta în acest sens prin email la adresa webmaster@example.com .

În cazul în care doriți să reclamați modul în care am gestionat datele dvs., vă rugăm să ne contactați pe email la adresa webmaster@example.com . Vom analiza reclamația dvs. și vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei.