Programul de fidelitate Chilipirul-Zilei este organizat și operat de societatea EUROARLL SALES SRL (Administratorul/Vânzătorul), cu sediul în sat Mădei 219, comuna Borca, Neamț, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J27/370/2018, CUI 39198427, tel. 0757.239.805 sau 0746.529.883 de Luni-Vineri in intervalul orar 9:00-17:00, e-mail: office@chilipirul-zilei.ro
Prin crearea unui cont de utilizator pe site-ul www.chilipirul-zilei.ro sunteți de acord să respectați termenii și condițiile participării la Programul de fidelitate Chilipirul-Zilei.

I. Puncte de loialitate

Punctele pot fi acordate pe multiple criterii, iar valoarea acestora (1 punct = 1 RON) va putea fi folosită pentru plăți parțiale ale comenzilor (de până la 50% din valoarea comenzii). Punctele nu pot fi transferate între conturi sau utilizatori.

Programul de fidelitate este valabil exclusiv pentru persoane fizice, denumite în continuare „Clienți/Consumatori” și poate fi accesat doar prin crearea unui cont de utilizator pe pagina www.chilipirul-zilei.ro. Numai persoanele majore au acces la programul de fidelitate.

II. Locul de desfășurare a programului

Programul de loialitate este organizat și se desfășoară exclusiv pe magazinul online www.chilipirul-zilei.ro.

III. Modalități de obținere a punctelor de loialitate

Punctele câștigate vor fi contorizate într-un Wallet care poate fi accesat din Contul Clientului - Wallet. Acesta va fi vizibil doar atunci când vi s-au adăugat puncte de loialitate în el.

Punctele pot fi acordate pe baza următoarelor scenarii:

- La plasarea primei comenzi și crearea simultană a unui cont de utilizator se vor acordat 10 puncte de loialitate.

- La plasarea unei comenzi, se vor acorda puncte sub forma de cashback în valoare de 2% din suma comenzii. 

- La postarea de comentarii la produsele deja achiziționate se vor acorda 5 puncte/comentariu/produs; Fiecare utilizator poate plasa maximum 5 comentarii. 

- La postarea unei recenzii pozitive pe Google https://bit.ly/adresa-chilipirul-zilei-madei sau pe pagina de Facebook a Chilipirului-Zilei (https://www.facebook.com/chilipirul) se vor acorda 50 de puncte de loialitate. Fiecare client are dreptul doar la o recenzie scrisă/cont.

- La postarea unei recenzii pozitive însoțită de o poză sau un videoclip a produsului/produselor achiziționate pe Google https://bit.ly/adresa-chilipirul-zilei-madei , pe pagina de Facebook a Chilipirului-Zilei (https://www.facebook.com/chilipirul) sau pe TikTok se vor acorda 70 de puncte de loialitate. Fiecare client are dreptul doar la o recenzie însoțită de poza/videoclipul produsului/cont.

În cazul postării unei recenzii pozitive pe Google, pe pagina de Facebook a Chilipirului zilei, sau pe TikTok vă rugăm să semnalați acest aspect în momentul plasării comenzii pe site sau printr-un e-mail care să conțină dovada recenziei. Ulterior verificării recenziei, punctele vor fi scăzute din comanda plasată, dacă există o comandă în procesare, sau vor fi adăugate în wallet.

IV. Durata de valabilitate a punctelor de loialitate

Valoarea punctelor de loialitate obținute se va cumula în Wallet-ul consumatorului, disponibil în contul de client. Punctele au o durată de valabilitate de 1 an de la data obținerii.

Punctele de loialitate se acordă pe data de 15 a lunii următoare.

V. Contul utilizatorului

Programul de fidelitate este valabil exclusiv pentru persoane fizice, denumite în continuare „Clienți/Consumatori” și poate fi accesat doar prin crearea unui cont de utilizator pe pagina www.chilipirul-zilei.ro. Numai persoanele majore au acces la programul de fidelitate.

În cazul pierderii și/sau furtului contului de utilizator, titularul trebuie să anunțe în cel mai scurt timp posibil Administratorul Chilipirul-Zilei. După verificarea informațiilor furnizate de către utilizator, va fi generat un nou cont de utilizator care va conține punctele acumulate până în momentul sesizării.

Orice suspiciune de fraudă în comportamentul Clientului duce la invalidarea punctelor promoționale gratuite. Punctele de loialitate obținute prin violarea prezentelor condiții generale sau prin mijloace abuzive sau frauduloase vor fi anulate fără nicio compensație.

VI. Durata Programului

Programul de fidelitate Chilipirul-Zilei are durată nedeterminată, utilizatorii având posibilitatea oricând să își retragă consimțământul pentru această prelucrare.

Organizatorul programului, Administratorul site-ului, are dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului de fidelitate va fi afișată pe site-ul www.chilipirul-zilei.ro cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului.

VII. Legea aplicabilă

Legea română este singura lege aplicabilă în cadrul programului de fidelitate Chilipirul-Zilei.

VIII. Forța Majoră și Cazul Fortuit

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale care rezultă din prezența secțiune, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de caz fortuit.

IX. Limitarea răspunderii

Administratorul nu va fi responsabil pentru erorile sau defecțiunile Programului de fidelitate sau pentru alte consecințe care decurg din acesta. Administratorul nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună care decurge din suspendarea, modificarea sau rezilierea sau care are orice fel de legătură cu programul de fidelitate, cu excepția răspunderii care nu poate fi exclusă conform prevederilor legale.

Administratorul nu va fi responsabil pentru utilizarea programului și efectuarea de operațiuni din Contul utilizatorului de către terți părți neautorizate.

X. Protecția datelor cu caracter personal

Conform dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, EUROARLL SALES SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizează clienții. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați rubrica „Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală”.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră referitoare la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printr-un e-mail la office@chilipirul-zilei.ro.

XI. Litigii

În eventualitatea unor neînțelegeri apărute între Administrator și utilizatorii participanți la Programul de Fidelitate, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

XII. Dispoziții finale

Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din „Termeni și Condiții” de pe www.chilipirul-zilei.ro