Programul de Afiliere Chilipirul-Zilei este organizat și operat de societatea EUROARLL SALES SRL (Administratorul/Vânzătorul), cu sediul în sat Mădei 219, comuna Borca, Neamț, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J27/370/2018, CUI 39198427, tel. 0757.239.805 sau 0746.529.883 de Luni-Vineri in intervalul orar 9:00-17:00, e-mail: office@chilipirul-zilei.ro
Prin crearea unui cont de utilizator pe site-ul www.chilipirul-zilei.ro vă puteți înscrie și la Programul de afiliere Chilipirul-Zilei.

I. Credite în magazin

Creditele în magazin se acordă pe bază de comision din comenzile plasate și finalizate (după expirarea perioadei de retur de 14 zile) ale persoanelor care au primit linkul de afiliat al afiliaților. Valoarea comisionului este de 15%. Creditele nu pot fi transferate între conturi sau utilizatori. 

Programul de Afiliere este valabil atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, denumite în continuare „Afiliați” și poate fi accesat doar prin crearea unui cont de utilizator pe pagina www.chilipirul-zilei.ro. Numai persoanele majore au acces la programul de Afiliere.

II. Locul de desfășurare a programului

Programul de Afiliere este organizat și se desfășoară exclusiv pe magazinul online www.chilipirul-zilei.ro.

III. Modalități de obținere a creditelor 

Creditele câștigate vor fi contorizate într-un Wallet care poate fi accesat din Contul Clientului - Wallet. Acesta va fi vizibil doar atunci când vi s-au adăugat credite în el, după finalizarea comenzilor. Creditele sunt retrase automat din cont dacă persoana care a comandat prin linkul dvs. de Afiliere returnează produsele sau anulează comanda. Caz în care, dacă afiliatul a avut un singur comision,  Wallet-ul va dispărea din pagina de cont. 

Comisionul de 15% se acordă pentru un număr nelimitat de comenzi. 

IV. Durata de valabilitate a creditelor obținute pe bază de comision 

Valoarea creditelor obținute se va cumula în Wallet-ul consumatorului, disponibil în contul de client. Punctele au o durată de valabilitate de 1 an de la data obținerii.

Creditele din comisioane se acordă după expirarea perioadei de retur de 14 zile din momentul în care persoana care a plasat comanda primește comanda acasă.

V. Contul utilizatorului

Programul de Afiliere este valabil atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, denumite în continuare „Afiliați” și poate fi accesat doar prin crearea unui cont de utilizator pe pagina  www.chilipirul-zilei.ro.Numai persoanele majore au acces la Programul de Afiliere.

În cazul pierderii și/sau furtului contului de utilizator, titularul trebuie să anunțe în cel mai scurt timp posibil Administratorul Chilipirul-Zilei. După verificarea informațiilor furnizate de către utilizator, va fi generat un nou cont de utilizator care va conține creditele acumulate până în momentul sesizării.

Orice suspiciune de fraudă în comportamentul Clientului duce la invalidarea punctelor promoționale gratuite. Creditele de loialitate obținute prin violarea prezentelor condiții generale sau prin mijloace abuzive sau frauduloase vor fi anulate fără nicio compensație.

VI. Durata Programului

Programul de Afiliere Chilipirul-Zilei are durată nedeterminată, utilizatorii având posibilitatea oricând să își retragă consimțământul pentru această prelucrare.

Organizatorul programului, Administratorul site-ului, are dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului de Afiliere va fi afișată pe site-ul  www.chilipirul-zilei.ro cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului.

VII. Legea aplicabilă

Legea română este singura lege aplicabilă în cadrul Programului de Afiliere Chilipirul-Zilei.

VIII. Forța Majoră și Cazul Fortuit

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale care rezultă din prezența secțiune, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de caz fortuit.

IX. Limitarea răspunderii

Administratorul nu va fi responsabil pentru erorile sau defecțiunile Programului de Afiliere sau pentru alte consecințe care decurg din acesta. Administratorul nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună care decurge din suspendarea, modificarea sau rezilierea sau care are orice fel de legătură cu Programul de Afiliere, cu excepția răspunderii care nu poate fi exclusă conform prevederilor legale.

Administratorul nu va fi responsabil pentru utilizarea Programului și efectuarea de operațiuni din Contul utilizatorului de către terți părți neautorizate.

X. Protecția datelor cu caracter personal

Conform dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, EUROARLL SALES SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizează clienții. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați rubrica „Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală”.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră referitoare la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printr-un e-mail la office@chilipirul-zilei.ro.

XI. Litigii

În eventualitatea unor neînțelegeri apărute între Administrator și utilizatorii participanți la Programul de Afiliere, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

XII. Dispoziții finale

Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din „Termeni și Condiții” de pe www.chilipirul-zilei.ro