Regulament concurs „Giveaway Aniversar”

Regulamentul concursului „Giveaway Aniversar” susținut pe pagina de Facebook, chilipirul-zilei.ro.


Art.1 Concursul este organizat de EUROARLL SALES SRL cu sediul social în Sat Madei 219, Comuna Borca, Neamt, CIF RO39198427. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării campaniei.

 

Art. 2. Durata concursului si aria de desfășurare

Concursul se desfășoară in perioada 01– 05.05.2023, pe pagina de Facebook, chilipirul-zilei.ro.  


Art. 3. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la concursul „Giveaway Aniversar” oferit de Chilipirul-zilei.ro utilizatorii trebuie să descrie în 5 cuvinte pagina chilipirul-zilei.ro și să dea tag la 2 prieteni. Art.4. Desemnarea castigatorului

Numarul castigatorilor este de 5. Pentru desemnarea acestora se va folosi programul de extragere www.commentpicker.com Anunțul câștigătorilor se va face in data de 08.05.2023 la ora 9 pe pagina de Facebook, chilipirul-zilei.ro, iar aceștia vor fi contactați prin intermediul platformei de socializare facebook.com. 


Art. 5. Premii

5 X Mop cu aburi Vytronix R4SFL, negru/rosu, 113 x 30 x 17,5 cm, 1600W


Art. 6. Dreptul de participare

Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii Organizatorului, precum şi cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea concursului, si nici pana la rudele de gradul I ale persoanelor fizice generic individualizate anterior. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

 

Art. 7. Acordarea premiilor

In cazul in care castigatorul este minor sau o persoană lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai daca este insotit de un parinte sau de reprezentantul legal; acesta din urma va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.


Art.8. Limitarea raspunderii

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii pagina de internet www.chilipirul-zilei.ro